logo

Galeria Gellońska jest najstarszą częścią Gellońskiego Centrum Kuturalno Naukowego. Gromadzone są tutaj zdjęcia i grafiki wirtualnych państw, zarówno oryginały jak i reprodukcje najwybitniejszych dzieł znajdujących się w kolekcjach Sarmackich Muzeów i Galerii. Wielkim marzeniem fundatorów Galerii jest nawiązanie współpracy z zagranicznymi instytucjami kulturalnymi.

Działalność Galerii finansowana jest z datków prywatnych sponsorów, funduszy pochodzących ze sprzedaży reklam oraz symbolicznych opłat za zwiedzanie wystaw przez pierwszy tydzień od ich otwarcia. Kontem Centrum Kulturalno Naukowego jest "qultura" w Banku Sarmacji. Zapraszamy do zwiedzania Galerii oraz przesyłania swoich zdjęci i grafik.

Katalog Mikronacja

Valid XHTML 1.0 Strict