Rozkaz Hetmana nr 7/05

1. Na mocy art.5 Dekretu Księcia Sarmacji nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych, powołuję 9 Dywizjon Szturmowy, zwany dalej "dywizjonem".

2. Dywizjon ma prawo używać zaszczytnej nazwy "Skrzydło Feniksa".

3. Jako miejsce stacjonowania Dywizjonu wyznaczam bazę w okolicach miasta Fer w Dowództwie Prowincji Gellonia.

4. Mianuję kpt. pil. Tomasza kaw. CHOJNACKIEGO na stanowisko dowódcy Dywizjonu.

5. Rozkaz o nadaniu sztandaru i wzorze odznaki wyróżniającej ukaże się w późniejszym terminie.

6. Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


gen. broni Mariusz bar. Magnuszewski
Hetman Wielki