Rozkaz Dowódcy nr 11/05

W sprawie mianowania na stopień szeregowego

1. Na mocy art. 10 Dekretu Księcia Sarmacji nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych mianuję

Dominika Szmerka ID A5313
na stopień: szeregowy-pilot

kpt. Tomasz Chojnacki
Dowódca 9 Dywizjonu