Rozkaz Dowódcy nr 11/05

1. Zgodnie z art. 5 Dekretu Księcia Sarmacji nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych nadaję Sztandar - 9 Dywizjonowi Szturmowemu "Skrzydło Feniksa"

2. Wygląd awersu i rewersu Sztandaru określa Załącznik do niniejszego Rozkazu

3. Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszeniagen. broni Mariusz bar. Magnuszewski
Hetman Wielki