SZTAB

Tutaj padają najważniejsze decyzje dotyczące spraw administracyjnych, dyplomatycznych i innych. Do sztabu należą tylko i wyłącznie wysocy oficerowie KSZ oraz dowódca dywizjonu o którym mowa.