Ahtos - miasteczko górskieAhtos - miasteczko górskieAhtos - miasteczko górskie
Księstwo Sarmacji

prowincja Gellonia
Plan miasta

Je¶li chcesz zamieszkać w Athos, zapoznaj się z planem miasta, gdzie zaznaczone na szaro s± już wykupione posiadło¶ci. Pamiętaj jednak, iż na działce, któr± chcesz wykupić nie stoi żaden dom - zosanie on wybudowany, jeżeli zaznaczysz to w pro¶bie o przydział działki. Wył±czno¶ć na budowę domów na terenie miasteczka Athos maj± rzemie¶lnicy zrzeszeni w gellońskich cechach.

plan miasta
numery ID,  numery ulic,  bez numerów

Je¶li zapoznałe¶ się już z planem Athos i chcesz być posiadaczem działki w tym miasteczku, wypełnij poniższy formularz:

Imię:
Nazwisko:
ID Sarmaty:
E-mail:
Funkcja(e) w Sarmacji:
Opis swojej osoby:
Nr ID działki:
Działka: z domem
bez domu


design by woras
sarmasoft (c) 2002-2006