Prowincja Gellonia>

FAQ

Co jest „konstytucją Gellonii”?

- Statut. Obecnie obowiązuje Statut z 7 grudnia 2004 r., zatwierdzony przez Księcia Sarmacji dekretem nr 182 z dnia 8 grudnia 2004 r.

Kto rządzi w Gellonii?

- Namiestnik. Obecnie Namiestnikiem jest Bartosz Janiczek - Chojnacki — „Skarbniq”.
Poprzedni Namiestnicy to Wieńczysław kaw. Wiensko „Wieniek” , Piotr diuk Kościński oraz Matwiej mar. Skarbnikow. Premierem rządu jest Kryspin Bober.

Kto stanowi prawo w Gellonii?

- Przede wszystkim Namiestnik, który ma prawo wydawania edyktów. Ponadto w Gellonii istnieje Sejmik — „Namiestnik, obywatele oraz wszyscy chętni mieszkańcy”, który może uchwalać ustawy i m.in. wyrażać wotum nieufności ministrom.
W ostatnim okresie Sejmik nie był zwoływany.

Co oznacza obywatelstwo Gellonii?

- Nadanie tytułu obywatela Hrabstwa Gellonii jest równoznaczne z nadaniem tytułu szlacheckiego kawalera, chyba że mieszkaniec posiada już tytuł arystokratyczny lub szlachecki.