Prowincja Gellonia>

Pod rządami Sarmatów

W ten sposób zaczęła się wspólna historia plemion, Gelonów i Sarmatów. Gelonowie szybko adoptowali się do nowych warunków przyczyniając się znacząco do rozkwitu plemion i później państwa Sarmackiego, wspierając je swoją kulturą i umiejętnościami, utrzymując swoją odrębność kulturową i plemienną. Gelonowie, zwani następnie Gellonami posiadający w swoich szeregach przodków Druidów zwanych także Semnoteam rozwijali dalej swoje umiejętności i stworzyli kult Słońca i Światłego Życia, co znaczyło raczej szerzenie kultury i nauki niż religii. Elitarne szeregi kapłanów przejęły kulturę Greków i Egiptu, to dzięki nim spora część plemion osiedliła się, już w na początku naszej ery na przypadkowo odkrytej wyspie na południowym Atlantyku. Podbili i znaturalizowali liczne plemiona zamieszkującą wyspę, jednak długo były prowadzone walki z częścią z nich i z tymi, którzy ciągle napływali z okolicznych wysp i wysepek. Najważniejsze z nich to trzy największe plemiona Sarmów to Niedźwiedzie (nazwa pochodzi od totemu plemiennego), Warowie i Guzowie (nazwy pochodzą od zachowanych w legendzie imion wodzów Wara i Guza Czarnego). Od IV w p.n.e. rozpoczyna się okres przekształcania struktur rodowo-plemiennych gdzie władze posiadali starsi rodów w plemienne gdzie władze nad plemieniem zdobywali obierani wodzowie, jednak szybko obieralność zamieniła się we władze dziedziczną.