Prowincja Gellonia>

Wódz Elmer

W I w p.n.e. wodzem nad wszystkimi plemionami został ogłoszony Elmer wódz plemienia Warów. Jest też pierwszym władcą Sarmatów, którego imię znamy z przekazów pisanych. Wg tych samych przekazów zjednoczenie Sarmatów pod jego przewodem odbyło się jako odpowiedz na zagrożenie z zewnątrz w wyniku skutecznych działań politycznych Elmera (poślubienie Edy córki nieznanego z imienia władcy Guzów i pakt wojskowy a później związek polityczny z Niedźwiedziami). Elmer szybko i skutecznie stworzył struktury państwowe, opierając się wojewodach (przywódcach wojennych wiosek) stworzył system umocnionych grodów. Wzmocnił stałą drużynę wojów zaciągiem zbrojnych z grodów i stworzył system ich utrzymania a dzięki opracowaniu systemu komunikacji (dymnej i ogniowej) skrócił czas mobilizacji wojska. Stał się też założycielem pierwszej dynastii warskiej. W Ten sposób Sarmowie jako silne i zjednoczone plemię ze organizacja państwową wkroczyli do historii a w pierwszej połowie 1w n.e. w epokę żelaza. Powstawały pierwsze osady, wsie, miasta i grody. Sprzyjające warunki klimatyczne sprzyjały rozwojowi rolnictwa, odkryto bogate złoża minerałów kopalnych z złóż chemicznych. Rozwijał się handel, zaczęto zagospodarowywanie terenu. Tutaj napotkano na wiele trudności z powodu dużego występowania zagrożeń ze strony żywiołów naturalnych. W przeciągu wieków następowały częste wybuch wulkaniczne, huragany, tsunami czy trzęsienia ziemi.