Prowincja Gellonia>

Ziemia obiecana

Nowożytna historia Gelów rozpoczyna się również na początku naszej ery, kiedy to plemiona pod przewodnictwem Gella (dzięki niemu zwane od tej chwili Gellami) wyruszyły wraz z kapłanami na wędrówkę po wyspie, z zachodu na wschód. Po nielicznych potyczkach z okolicznymi plemionami znaleźli sprzyjające warunki na wschodnim krańcu wyspy i tutaj założyli miasto, które stało się stolicą ich nowego państwa. Na cześć swojego wodza miasto nazwano Gellą, lecz po dwóch wiekach, kiedy to znowu musieli uznać zwierzchnictwo Sarmatów, nazwę miasta zmieniono na Krez i tak pozostało do dzisiaj. Plemię rozwijało się głównie dzięki rolnictwu, łowiectwu i handlowi, co przyczyniło się do rozwinięcia Krez i przekształceniu go w miasto portowo - handlowe.