Prowincja Gellonia>

Gellonia odbudowana

Po kilkutygodniowych poszukiwaniach nowego przywódcy, Namiestnikiem prowincji został mianowany Piotr diuk Kościński. Głównie dzięki Jego oraz premiera Skarbniqa, staraniom, Gellonia zabłysnęła jeszcze raz pełnym blaskiem w lutym 2004 stając się najdynamiczniejszą prowincją i wzbudzając wśród pospolitych głupców obawy o integralność Księstwa. Kolejne miesiące mijały w ciszy i spokoju, dopiero w lipcu Gellonia stanęła na progu nowych przemian...