Prowincja Gellonia>

Sztuka i historia

Wielowieczna historia portowych miast Hrabstwa Gellonii, zaowocowała nie tylko rozwojem handlu oraz przemysłu, lecz również rzadko spotykanym na taką skalę rozkwitem sztuki. Na ziemiach Gellońskich zawsze można było spotkać obcych artystów, wzbogacających Naszą kulturę dziedzictwem swoich ziem ojczystych. Ta swoista mieszanka wielu stylów i pokoleń dostrzegalna jest zarówno w architekturze jak i malarstwie. Namacalnym dowodem miłości ludu Gellońskiego do sztuki, są działające w Naszych miejscowościach instytucje.
Jedną z nich jest Galeria Osobistości świata Sarmacji