Prowincja Gellonia>

Dom Kultury w Ferze

Chcąc ułatwić mieszkańcom Prowincji dostęp do kultury, postanowiono skoncentrować możliwie wiele instytucji w jednym miejscu. Wybór padł na magiczne miasto Fer.
Tamtejszy dom kultury obejmuje Galerię Gellońską, Wielką Bibliotekę im. Zakonu Semnoteam oraz Wielką Księgę Ciepłego i Puchatego.
Obecne są też stałe wystawy:
- malarska Wojtka Siudmaka
- fotograficzna z przepięknej w swej grozie burzy z piorunami nad Ferem.