Prowincja Gellonia>

Wielka Biblioteka

Gromadzone są tutaj dokumenty, kroniki i rozprawy naukowe - a gdy doczeka się Księstwo literatury rozrywkowej, to i ona swe miejsce tu znajdzie.