Prowincja Gellonia>

Władze prowincji i gellońscy urzędnicy państwowi

WŁADZE PROWINCJI

Namiestnik Prowincji
Rząd Hrabstwa

Burmistrz Krezu
Burmistrz Feru
Sołtys Athos
Sołtys Murowanej Wsi
Przewodniczący Rady Miejskiej miasta Fer