Prowincja Gellonia>

Służba wojskowa i jednostki

Dowództwo Prowincji Gellonia to integralna część Książęcych Sił Zbrojnych.
Dowództwo Prowincji Gellonia obejmuje wszystkie jednostki KSZ stacjonujące na terenie Hrabstwa Gellonii. Na terenie Gellonii stacjonują jednostki wojskowe wszystkich rodzajów.
Istnieją tu też duże bazy wojskowe - morska w Krezie, lotnicza w Ferze oraz wojsk lądowych w Murowanej Wsi. (dwie ostatnie w budowie)
Wojsko w Gellonii posiada bogatą historię i tradycję wojskową, którą dzisiejsze dowództwo stara się kultywować i podtrzymywać.