STATUT

Rozdział 1 - Postanowienia Ogólne

1. Głównym celem GK Hammer jest rozwój infrastruktury celem wygenerowania zysków na potrzeby akcjonariuszy.
2. Celem dodatkowym GK Hammer jest promocja Miasta Fer oraz Prowincji Gellonia poprzez wsparcie finansowe konkursów, nowych inicjatyw itp.

Rozdział 2 - Struktura

1. Na czele GK Hammer stoi trzyosobowy zarząd w postaci prezesa oraz dwóch wiceprezesów.
2. Prezes wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) na okres 3 miesięcy.
3. W walnym zgromadzeniu akcjonariuszy biorą udział wszyscy akcjonariusze.
4. Na każdą akcję przypada jeden głos na WZA.

Rozdział 3 - Prezes

1. Prezes zarządza firmami należącymi do GK Hammer.
2. Prezes może za zgodą WZA zatrudnić pomocników opłacanych z kasy Koncernu.
3. Prezes ostatniego dnia każdego miesiąca przedstawia sprawozdanie finansowe za kończący się miesiąc.

Rozdział 4 - WZA

1. WZA powołuje Prezesa zwykłą większością głosów.
2. WZA odwołuje Prezesa zwykłą większością głosów.
3. WZA głosuje nad przyjęciem/odrzuceniem miesięcznego sprawozdania finansowego.
4. Odrzucając sprawozdanie, WZA odwołuje Prezesa.
Rozdział 5 - Kapitał założycielski

1. 10 % kapitału założycielskiego wnosi Tomasz Hammer
2. 30 % kapitału założycielskiego wnosi diuk Piotr Kościński
3. 60 % kapitału założycielskiego wnosi kawaler Tomasz Chojnacki
4. Kapitał założycielski zdeponowany zostaje na kocie "gkhammer"
4. Wielkość kapitału założycielskiego ustala się na 1200 lt - w gotówce.

Rozdział 6 - Sprawozdanie finansowe

1. Sprawozdanie finansowe musi zawierać:
a) stan finansowy na koniec poprzedniego okresu
b) wykaz dokonanych operacji finansowych
c) szczegółowy opis dokonanych wydatków oraz uzyskanych wpływów.
d) stan finansowy na koniec aktualnego okresu.
2. Jeżeli w skali miesiąca wykazany zostanie zysk a poziom finansowy GKP będzie wyższy od kapitału założycielskiego, wtedy 90 % zysku wypłacone jest jako dywidendy akcjonariuszom.
3. Jeżeli w skali miesiąca wykazany zostanie zysk a poziom finansowy GKP będzie niższy od kapitału założycielskiego, wtedy 10 % zysku wypłacane jest jako dywidendy akcjonariuszom.
4. Wypłacone dywidendy zostają uwzględnione w rachunkach sprawozdania, w następnym okresie.

Rozdział 7 - Zmiana statutu

1. Zmiany statutu może dokonać WZA zwykłą większością głosów


 
DANE FIRMY

NAZWA: GRUPA KAPITAŁOWA HAMMER
WŁAŚCICIEL: Spółka Akcyjna
BRANŻA: Różne
ID FIRMY: -----
ADRES FIRMY: FER0009
ul. Spacerowa 9, Miasto Fer - Gellonia
KONTAKT: Prezes A2975


TANI SKLEP
Sklep

TANI TRANSPORT
Trans-Fer

TRANSPORT LOTNICZY
Avatar Air

TANIE BUDOWANIE
Infrastruktura

TANIE OCZYSZCZANIE
Oczyszczalnia Miejska

TANIA ELEKTRYCZNOŚĆ
Elektrownia Miejska

DROGIE WWW
Agencja Reklamowo-Wydawnicza

Home       Statut GKH      Firmy Grupy       Oddziały Zagraniczne      Pracownicy        SKLEP      Niecodziennik      Copyright 2005