Rozmiar: 3124 bajtów

"Kancelaria Prawna "OPUS" jest własnością prywatną.

Właścicielem jest adwokat John Casteway (A2496).

Adwokat J. Casteway jest obywatelem Sarmacji.
Pełnił honorową funkcję Marszałka Sejmiku Prowincji Gellonia.
Mieszka na terenie Księstwa Sarmacji.
Posiada Certyfikat ze znajomości praw i obyczajów Sarmacji i ukończył aplikację w Sądzie Najwyższym pod przewodnictwem byłego Prezesa Sądu Najwyższego - Michała Sobczaka.