Rozmiar: 3124 bajtów

Kancelaria Prawna "OPUS" zajmuje się prowadzeniem przed sądami Sarmacji spraw:
                    - cywilnych
                    - handlowych
                    - karnych
                    - administracyjnych
Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy przed sądem I instancji: 5 libertów
Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy przed sądem II instancji: 6 libertów
Wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych oraz innych kosztów, których poniesienie jest niezbędne do prowadzenia sprawy.
Kancelaria sporządza również projekty umów i niektórych innych aktów prawnych. Koszt sporządzenia projektu umowy do uzgodnienia.
Właściciel Kancelarii prosi o kontakt każdego zainteresowanego - przed skorzystaniem z usług Kancelarii. Nawiążemy stałą współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi.