Księstwo Sarmacji
Geografia miasta Wandowice

Władzę w mieście -- z upoważnienia Ludu Pracującego Miast i Wsi -- sprawują:

<> I Sekretarz Komitetu Obywatelskiego -- Jakub "Morpheus" wicehrabia Kaczyński herbu Serce

<> II Sekretarz Komitetu Obywatelskiego -- Paviel „Rybczak” bnt von Thorn-Browarczyk herbu Browarek

Historia miasta Wandowice
Prawo miasta Wandowice
Władze miasta Wandowice
Symbole miasta Wandowice
Mieszkańcy miasta Wandowice
Grunty miasta Wandowice

Nasi wspaniali budow niczy, przewodnicy pracy socjalistycznej stworzyli dziś, ku chwale potomnych...

więcej

Wandowice CLUB! To nowa knajpa. Łączy zalety clubingu oraz eatingu jednocześnie...

więcej