Rozmiar: 87746 bajtów

 "Centralny Park Narodowy"


Największy Park Narodowy Gellonii.
Zajmuje powierzchnię 12 tys km2 i jest jednym z największych obszarów chronionych na świecie.
Ochroną obejmuje większość prastarej puszczy od Baraniego Pola do granicy z Marchią Trzyczaszkowską, gdzie kończy się obszarami podmokłymi (okolice nie istniejącej już wsi Glony).


Jedną z osobliwości parku jest najwyższy w Sarmacji wodospad:
Wodospad Krwisty- nazwę swą zawdzięcza skałom, z których spływa woda. Ma wysokość 750 metrów jest największym wodospadem w Sarmacji. Woda pokonuje liczne progi, aby z ogromną siłą spaść do rzeki.O zachodzie słońca, gdy skały nabierają rubinowej barwy, nie można oczu oderwać od piękna tego widowiska. W swoich wędrówkach nie omiń przybyszu tego urokliwego miejsca
Puszcza zajmuje największy teren, ok 8 tys km 2. Jest to kompleks leśny, ostatnia pozostałość naturalnych lasów mieszanych o charakterze pierwotnym. Las ukształtowany przez przyrodę bez udziału człowieka nazywa się puszczą (las pierwotny). Cechą puszczy jest dynamiczna równowaga poszczególnych czynników biologicznych oraz skład gatunkowy oparty na zasadach doboru naturalnego. W ramach tego samego gatunku utrzymują się osobniki najsilniejsze i najbardziej odporne, które usunęły słabsze drzewa. Dzięki temu las pierwotny wykazuje dużą odporność i duże przystosowanie do warunków bytowania. W tych warunkach istnieją tylko niewielkie możliwości pojawienia się klęsk żywiołowych, jak np. gradacji szkodliwych owadów. W lesie pierwotnym spotyka się obok siebie wszystkie stadia rozwojowe roślin drzewiastych, które obumierając w sposób naturalny ustępują miejsca następnym pokoleniom. Dzięki piętrowej budowie światło i przestrzeń są w całej pełni wykorzystane przez siewki i drzewa poszczególnych pięter. W lesie pierwotnym gleba stale znajduje się pod osłoną drzewostanu i nie ulega degradacji.


Tereny torfowiskowe - naturalne bagna, siedlisko łosia i bobra. Obszar wiecznie pokryty mgłą i oparami, każdy szelest, każdy odgłos jest tutaj tajemniczy, stłumiony, odrealniony. Wędrując przez moczary ma się wrażenie zagłębiania w całkiem inny, odmienny świat. Wszystko jest nasączone wilgocią, mgiełka pary otula każdego wędrowca, jakby obejmowała go czule ramionami. Nie omijaj tych terenów turysto. Popatrz jakie piękno kryje się na trzęsawiskach.
Jezioro Paź- woda jeziora w piękny słoneczny dzień przybiera kolor szmaragdu. Nie do końca wiadomo, dlaczego jest on właśnie taki. Przypuszcza się, że na zabarwienie wody wpływa jej czystość i obecność w niej jonów wapnia. Jest to jezioro, którego roślinność zdominowana jest przez podwodne łąki ramienic
Drogi wędrowcze zapoznaj się z piękną i dziką przyrodą, czeka Cię tu niezapomniana przygoda, świat pełen tajemnic, dziwnych odgłosów, pięknych widoków, zarówno w gęstej puszczy jak i przy urokliwym jeziorze oraz tajemniczych trzęsawiskach.
Avatar Art - Tomasz mar. Chojnacki & Anna s.d. de Luna y Euskadi 2008