Rozmiar: 87746 bajtów

 Hrabstwo Gellonii


Dzięki temu, że cała Sarmacja jest efektem pracy wulkanicznej, jak również tego, że w swej historii geologicznej była nie tylko dnem oceanu, ale też płytkiego morza i fragmentem większego kontynentu na terenie poszczególnych prowincji występuje duże zróżnicowanie terenu.
Większość terenu hrabstwa to obszary nizinne (do 576. stóp) i wyżynne, słabo pofałdowane.
Około 10% terytorium to obszary górskie (masyw Gór Kocich - obszar nadal aktywny tektonicznie, pełen gorących źródeł termalnych oraz wulkanów - obecnie odzywających się sporadycznie); najwyższy szczyt - Pradziad, 3444 stopy (1033,2 m n.p.m.) w Górach Kocich.
80% terytorium to lasy, lasostepy oraz łąki. Pozostałe tereny to fragmenty pustynne na pograniczu z Wagarią-Armerią oraz obszar wybrzeża (plaże i klify).
Avatar Art - Tomasz mar. Chojnacki & Anna s.d. de Luna y Euskadi 2008