Rozmiar: 87746 bajtów

 Krez: Wzgórze Zachodnie"


Wzgórze zachodnie jest wzniesieniem usypanym sztucznie w XIV wieku Należący do systemu punktów obserwacyjnych pozwalających na wczesne wykrycie zbliżających się drogą lądową wojsk nieprzyjaciela. W czasie pokoju jest niezastąpionym punktem widowiskowym do obserwacji rzeki i jej zachowanego dzikiego charakteru na terenach zachowanych folderów.
Widok ze Wzgórza zachodniego na tereny wylewne rzeki


Avatar Art - Tomasz mar. Chojnacki & Anna s.d. de Luna y Euskadi 2008