Rozmiar: 87746 bajtów

 



Park Narodowy "Szare Szczyty"


Najstarszy Park Narodowy Gellonii.
Bezpośrednią przyczyną założenia tu obszaru chronionego prawem stało się odkrycie gorących źródeł i podejmowanie prób ich komercjalizacji, co wiązało się z zagrożeniami dla naturalnych walorów tutejszej przyrody.


Położony w północno-wschodniej części hrabstwa, obejmuje część pasma Gór Kocich. Chroni krajobraz górski z licznymi ostrymi szczytami o wysokościach do 2000 m n.p.m.


Bogactwo efektownych form polodowcowych reprezentują głębokie doliny i malownicze jeziora, z których najpiękniejsze jest jezioro Agath zwane Diamentem Gór Kocich.


Przybywający tu goście mają do wyboru wiele tras wycieczkowych, na czele z najsłynniejszą - Gorącą Doliną, wiodącą w okolicy gorących źródeł.
Avatar Art - Tomasz mar. Chojnacki & Anna s.d. de Luna y Euskadi 2008